Global technical service

WINTERHALTER

Uređaji za pripremu vode

Bez mrlja na suđu, bez crta na čašama i bez naslaga kamenca u mašini – za to je odlučujuća kvaliteta vode. WINTERHALTER ima odgovarajuću pripremu vode!

 

Sjajno posuđe. Blistav pribor za jelo. Briljantne čaše. Ravno iz mašine za suđe. Ove visoke zahtjeve ne mogu samostalno ispuniti čak ni najbolja mašina ni najefikasnija hemijska sredstva za pranje. Za to je potrebna odgovarajuća priprema vode. Ona je važan sastavni dio cjelokupnog WINTERHALTER sistema. Omekšavanjem, demineralizacijom i obrnutom osmozom optimizira se kvaliteta vode i efekat je vidljiv – bolji rezultati pranja i manja količina kamenca u mašini.

 

OMEKŠAVANJE
Omekšana voda temelj je svakog procesa pripreme. Njome se sprječava nastanak naslaga kamenca, a mašina štiti od oštećenja. Istovremeno, priprema osigurava da se upotrebljava manja količina sredstva za pranje i sredstva za ispiranje i da oni mogu optimalno razviti svoj učinak. Želite poboljšati rezultate pranja, smanjiti radne troškove i produžiti vijek trajanja svoje mašine za suđe?
Ovo su pravi uređaji za Vas – ugrađeni omekšivači MonoMatik 3 i DuoMatik 3.

 

POTPUNA DEMINERALIZACIJA
Zahvaljujući ovom procesu, na čašama, priboru za jelo i suđu se ne stvaraju nikakve naslage i ono ima blistav sjaj, gotovo bez potrebe za naknadnim ručnim poliranjem. Kao što i samo ime kaže, potpunom demineralizacijom uklanjaju se sve soli i minerali iz vode. Postupkom ionske izmjene dobit ćete kvalitet destilirane vode.
Želite savršene rezultate pranja i minimalno utrošeno vrijeme na naknadno poliranje? Naša preporuka: uređaji za potpunu demineralizaciju VE 15 i VE 20.

 

DJELOMIČNA DEMINERALIZACIJA
Ima male potrebe za prostorom i oporavak bez otpadne vode. Efikasna je i štedi resurse. Djelimična demineralizacija temelji se na principu jonske izmjene, a samo smanjenje udjela minerala u vodi osigurava značajno poboljšanje rezultata pranja.
Za dobre rezultate pranja uz niske radne troškove rješenje su naše patrone za djelimičnu demineralizaciju TE 15 i TE 20.

 

OBRNUTA OSMOZA
Čisto i briljantno suđe, ravno iz mašine za suđe, apsolutno bez naknadnog ručnog poliranja. Za njega je zaslužna obrnuta osmoza koja, s odmakom, osigurava najbolje rezultate pranja. Pri tome se uklanja 98 % svih tvari otopljenih u vodi. Osmozna voda je bez kamenca i minerala i sprječava nastanak svih oblika naslaga na čašama, suđu i priboru za jelo.
Ako imate vrlo visoke zahtjeve u pogledu rezultata pranja i želite uštedjeti vrijeme koje bi se utrošilo na poliranje? Naše rješenje je vrhunsko! Ugrađena obrnuta osmoza UC Excellence-i te uređaji za obrnutu osmozu AT Excellence-S, AT Excellence-M, RoMatik 210 i RoMatik 420.
A jeste li znali da se tokom poliranja bakterije sa krpe prenose na oprano posuđe?

 

POTROŠNI MATERIJAL
Originalni potrošni materijal za uređaje za omekšavanje vode, patrone za demineralizaciju i uređaje za obrnutu osmozu osiguravaju optimalan kvalitet vode, a posebno su usklađeni s Winterhalter uređajima za pripremu vode. Soli, smole, filteri i regeneracijska sredstva savršeno su optimizirani za WINTERHALTER asortiman za pripremu vode. Svaki od njih ispunjava visoke zahtjeve za kvalitetom i potpuno pouzdanu funkciju uređaja uz dugi vijek trajanja.
Odlučili ste se za uređaj za pripremu vode marke WINTERHALTER? S odgovarajućim potrošnim materijalom osigurat ćete optimalan rad. Tokom cijelog niza godina.

Scroll to Top