Global technical service

ECOLAB

Higijena farme

Sigurnost našeg zdravlja i opstanka možemo svesti na sigurnost hrane. Ona počinje na njenom izvoru – počinje na samoj farmi.

 

ECOLAB je vodeća kompanija u svijetu za pitanja veterinarske higijene i partner od povjerenja velike zajednice poljoprivrednika širom svijeta. Neprekidnim radom na inovacijama ECOLAB donosi širok program sredstava za čišćenje vanjskih površina, čišćenje i dezinfekciju smještajnih objekata, dezinficijense za prevenciju ili slučaj izbijanja epidemije, dezinfekciju sistema vode za piće, ali i higijenu vimena, papaka i opreme za mužu.

 

ECOLAB nudi i izuzetna rješenja za njegu i brigu o zdravlju životinja, njihove dobrobiti i sigurnosti hrane, na djelotvoran, efikasan i ekonomičan način.

Pozovite nas na broj +387 33 646 659 i potražite rješenja za svoje svakodnevne aktivnosti.

Scroll to Top