Global technical service

ECOLAB

Dezinfekcija

Među sredstvima za čišćenje i dezinfekciju po svojoj izuzetnoj efikasnosti pri dezinfekciji svih perivih površina i pribora koji dolaze u kontakt sa hranom u prostorijama u kojima se rukuje namirnicama, po svojoj superiornosti izdvaja se MIKRO-QUAT Classic.

 

MIKRO-QUAT Classic je brzodjelujući preparat, širokog spektra djelovanja na mikroorganizme koji radno okruženje ostavlja čistim i sigurnim. Ne sadrži NTA i EDTA i ima širok spektar biocidnog djelovanja:

• baktericidno prema EN 1276 i EN 13697 pri konc. 1% (100ml / 10L) za 5 min.
• fungicidno prema EN 1650 pri konc. 0,5% (50ml / 10L) za 15 min.
• fungicidno prema EN 13697 pri konc. 0,5% (50ml / 10L) za 5 min.

 

MIKRO-QUAT Classic je maksimalno efikasan i pri niskim koncentracijama, a rastvara i emulguje i masnoće i tvrdokorna zaprljanja.

 

Pored navedenog, u bogatoj ponudi ECOLAB-a naći ćete još puno djelotvornih proizvoda – Sirafan Speed, Laudamonium, Epicare Des i Epicare C

Scroll to Top